Правната фирма е специализирана в корпоративно и търговско право, несъстоятелност, приватизация, недвижими имоти и собственост; трудово и облигационно право, вещно право, семейно и наследствено право, граждански процес и арбитраж. Правната фирма е профилирана в комплексното правно обслужване на български и чуждестранни търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, в това число от областта на финансите, индустрията, търговията, услугите, лечебни заведения, както и физически лица, които се нуждаят от правни консултации.

 

Правна фирма “Симеонов & Партньори” е създадена през 1993 г. в град Русе. Правната фирма е работила по големи производства по несъстоятелност като е съдействала на своите клиенти за придобиването на предприятия или обособени части в тези производства. Управлявали сме богат портфейл от страна на банки, банкови институции, търговци, включително монополисти в сферата на дейност и други, което обуславя големия ни процесуален опит, както и добрата презентация пред съдебните органи и съдебните изпълнители в цялата страна.

 

Предлагаме консултации в областта на търговския и граждански оборот, процесуално представителство на физически и юридически лица пред съдилищата в Република България, както и представителство пред административните органи в страната. Екипът ни обединява висококвалифицирани адвокати, подпомагани при необходимост от външни експерти в различни области, като работим в сътрудничество с едни от най-добрите адвокатски кантори в София, Бургас и Велико Търново.

С оглед качественото и комплексно обслужване на нашите клиенти, работим в сътрудничество с нотариуси в цялата страна, съдебни изпълнители, икономисти, счетоводни къщи и други специалисти и експерти в различни области. Всички наши услуги могат да бъдат предоставяни еднакво качествено както на български, така и на английски език.