Адвокати

Пламен Симеонов

Образование: Софийски Университет “Климент Охридски”, Юридически факултет – 1988 г.
Професионален опит: Арбитър в Окръжен държавен арбитраж - Русе - 1989 - 1990 г. Корпоративен правен консултант - 1990 - 1993 г. Адвокат при Русенска адвокатска колегия - от 1993 г.
Езици: Английски и Руски
Сфери на работа: търговско право; договорно право; корпоративно право; приватизация.
 
 
 

Надежда Симеонова

Образование: Русенски Университет “Ангел Кънчев”, Юридически факултет – 1999 г.
Професионален опит: Адвокат при Русенска адвокатска колегия- от 2001 г. Синдик от 2004 г.
Езици: Английски и Руски
Сфери на работа: търговско право; трудово и осигурително право; вещно право; граждански процес; административен процес; несъстоятелност.
 
 
 

Виктория Младенова

Образование: Русенски университет “Ангел Кънчев”, Юридически факултет“ - 2015 г.
Професионален опит: Адвокат при Русенска адвокатска колегия - от 2015 г.
Езици: Руски
Сфери на работа: търговско право, граждански процес, трудово право, вещно право.