פרויקטים

 
Books
 
  • יועצים בהפרטת חברת "זאחר ביו"
  • יועצים בהפרטת חברת "איריס"
  • יועצים בהפרטת חברת "ניידן קירוב"
  • יועצים בבדיקת נאותות של חברת "רומפטרול בולגריה"