התמחות

 
Books
 

דיני חברות, תאגידים ומסחר

הכנה ועריכת חוזים מסחריים שונים, השתתפות והובלה במשא ומתן על פי דרישה. רישום וביטול של כל סוגי התאגידים לפי חוקי המסחר, סיוע לקונסורציומים ולמיזמים משותפים, טרנספורמציה בחברה, מיזוג ורכישה של חברות ועוד. כמו כן, אנו נותנים שירותי ניתוח והערכה למצבם כלכלי של חברות מסחריות בעת רכישה, מכירה, העברה וחכירה. עבודה שוטפת עם כל סוגי החברות, ייעוץ משפטי בעסקות מסחריות, הכנה, רכישה, העברה וביטול של ביטחונות וערבויות על חוזים מסחריים, משכנתאות, שעבודים והתחייבויות של חברות מסחריות.

דיני קניין וחוזים

הכנה ועריכת חוזים ומסמכים שונים, השתתפות במשא ומתן, סיוע וליווי בהליכים הדורשים השתתפות וסיוע בכלל ההליכים בפני נוטריונים, עיריות, רשויות מקומיות וממשלתיות, גופים משפטיים ומוסדות שונים. בחינת מעמדם וערכם המשפטי והפיננסי של נכסים. ייעוץ וליווי בכל העניינים הנוגעים לרכישה, חכירה, והעברת זכויות בפועל וכן ניירות ערך עליהם. ייעוץ בנוגע לסכסוכי קניין, ירושה, זכויות קניין, תביעות ופיצויים, ביטחונות וערבויות. הכנה ורישום בטחונות וערבויות לחוזים מסחריים , משכנתאות, שעבודים וכו'

דיני עבודה

הכנה ועריכת מסמכים הנוגעים לדיני עבודה, זכויות סוציאליות, וביטוח לאומי. ביצוע מחקר ומעקב לחברות נתחומי הבריאות, תעבורה, איכות הסביבה והבטיחות בסביבת העבודה, הכנת מסמכים ואישורים הדרושים וייעוץ בנושא. ייעוץ והשתתפות במשא ומתן על סיומו של הסכם קיבוצי. המשרד משרת את האינטרסים של המעסיקים בדיני עבודה, ביטוח לאומי וזכויות סוציאליות. מתן שירותים שוטפים לחברות בכל ההיבטים העיקריים של דיני עבודה (ייעוץ על פעולה מנהלית בתעסוקה, בתיאורי עבודה, נהלים ועונשים משמעתיים). ייעוץ והכנת מסמכים הנוגעים לתחומי הבריאות, התעבורה, איכות הסביבה והבטיחות בסביבת העבודה. מתן ייעוץ בדיני עבודה, ביטוח לאומי , ביטוח בריאות וייצוג משפטי בסכסוכי עבודה לאזרחים פרטיים.

דיני משפחה וירושה

ייעוץ וייצוג משפטי בכל תחומי המשפחה - חוזי נישואים, גירושין, לידה, אימוץ, מערכות יחסים בין ההורים וילדים, מערכות יחסים בין בני זוג, הן כאשר הפנייה היא ע"י פרט והן בערכאות המשפטיות השונות.

דיני נזיקין וביטוחים

ייעוץ בנוגע לסיומם של סוגים שונים של חוזי ביטוח ונזיקין. ייצוג הן של אזרחים פרטיים והן של חברות בקשר לתשלום פיצויים, ביטוחים ונזיקין. ייצוג בתיקים אזרחיים הנוגעים לחוזי ביטוח, פיצויים ונזיקין.

דיני מיסים

ייעוץ על סוגים שונים של מסים ותכנון מס, ייצוג בפני רשויות המס, ערעור על רשויות המס בפני בתי המשפט המנהליים

התדיינות (ליטיגציה)

התדיינות בפני כל ערכאות השיפוט (האגודה להגנת התחרות, האגודה להגנה על זכויות שוויון מפני אפליה). הגנה וליטיגציה בכל בתי המשפט והרשויות בבולגריה. ייעוץ וליווי בסכסוכים מסחריים

שיטות אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים - בוררות וגישור

מתן אפשריות לבחירת חלופה ליישוב סכסוך אשר אינה נתמכת ומוכרת ע"י מערכת המשפט. מתן יד חופשית ללקוח בבחירת ההליך הרצוי לו, אפשרות לשמירה על יחסים אישיים ועסקיים טובים, שמירה על סודיות גמורה, אפשרות למשא ומתן טרומי, ואף הסכם מקדמי

דיני קניין ומשפט מנהלי

ייעוץ וסיוע ברכש ציבורי

גביית חייבים

הגנה וייצוג בהליכי אכיפה וגבייה, מתן צווי ביצוע ותשלום, אכיפה של ביטחונות, ערבויות, שעבודים ועיקולים. מתן סיוע וייעוץ באכיפת תשלומים וגבייה לחברות וארגונים (בדרך כלל בכל עת משרדנו מטפל במעל ל- 500 מקרי אכיפה וגבייה). למשרדנו ניסיון רב בניהול משא ומתן עם חייבים במקרי אכיפה וגבייה, ואנו מלווים אותם בכל שלבי התהליך עד לחתימה על ההסכם או עד לשלב ההתאוששות מההליך

פשיטת רגל ופירוק

ייעוץ והגנה בהליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ופשיטת רגל. סיוע וייעוץ לחברות בנוגע להפרטת החברה או חלקים ממנה. סיוע וייועף בנקיטת צעדי מניעה לפירוק ופשיטת רגל. ייעוץ והגנה בתחילתה של חדלות פירעון או פירוק. הכנה וייעוץ לתוכניות הבראה. הכנת הסכמים עם נושים/נאמנים בפשיטת רגל. ייצוג של נושים בפני חברות שפשטו רגל. התדיינות בהליכי פשיטת הרגל. * עו"ד נדז'דה סימאונובה הינה סינדיקט (מאגדת) רשמית של משרדנו אשר טיפלה בתיקים רבים של בנקים זרים בבולגריה.

הפרטה

הכנת ניתוחים משפטיים. ייעוץ בנוגע לשיטות ותוכניות הפרטה, ייצוג והשתתפות במשא והמתן על הפרטה, עריכת חוזי הפרטה, ניתוח סיכונים משפטיים, הגנה על השקעות, בהליכים ובטחונות אחרות. * חלק מהחברות הגדולות ביותר באזורנו הופרטו לפי השיטה וההליכים של משרדנו.

השקעות זרות

התייעצויות והגנה על הליכי השקעות זרות. ייעוץ וסיוע בתהליך ההשקעה וייצוג מול הרשויות הרלוונטיות

זכיינות

השתתפות, סיוע וליווי במשא ומתן, ביצוע תיעוד טכני ותמיכה, קידום ורישום זכיינות, ניסוח הסכמי זיכיון. קביעה ושינוי חבילות זיכיון. ייצוג בהבטחת ההתחייבויות על פי חוזי זיכיון - הימורים, משכנתאות, ערבויות בנקאיות ועוד. ייעוץ על זכויות קניין רוחני, זכיינות ומידע ביחס להסכמים בינלאומייםוייצוג מול הרשויות הרלוונטיות

בדיקת נאותות

הכנת בדיקת נאותות, הכנת תשקיף, ניתוח, הערכה, המלצות וסיוע ללקוחות באשר לרכישה, מיזוג, איחוד, הפרדה, חלוקה או העברה של חברות מסחריות. ניתוח וסיוע בדיני קניין, איכות הסביבה, בריאות, תעבורה ובטיחות, תביעות וחקירות, חובות מס ומיסוי הקשורים בבדיקת הנאותות.

מחקר וסקרים

סקרי תאגידים, אימות וניתוח רכש של חברה, בדיקת תחומי הפעילות והיקפם, ניתוח נתח שוק של ההלוואה וההערכה של חשבונות ורישומים חשבונאיים, ניתוח משפטי ופיננסי של חברות ועוד.

מיזוג, טרנספורמציה ורכישה

סיוע וליווי בעסקות ומשא ומתן, ייצוג לקוחות בפני משרדי ממשלה וגופים רגולטוריים, הכנת תיעוד משפטי של עסקאות (כולל הסכמי כוונות ונכונות, הסכמי סודיות, הסכמי ערבות, חוזים למכירת מניות, הסכמי השתתפות לבעלי מניות המעוניינים לשמור על מניותיהם).

משפט מנהלי

ערעור על כתבי מנהלים ופסיקות פליליות של ארגונים ומוסדות שונים. סיוע בפעולות מנהליות שונות, לרבות אישורים, תעודות, רישיונות והיתרים. ייצוג בפני רשויות מדינה והרשויות מקומיות. הכנת מסמכים למכרזים להענקת חוזים ציבוריים. עזרה בחוקי מיסוי ומכס. חוקי הגירה: ייעוץ וסיוע משפטי לאזרחים זרים באשר להכנת מסמכים לקבלת אשרות כניסה (קצרות וארוכות). סיוע בקבלת אישורי מגורים ארעיים וקבועים של זרים בבולגריה בהתאם לחוקי הרפובליקה של בולגריה. הכנת מסמכים, הגשתם וקבלתם לנסיעת עסקים במדינה זרה. סיוע בקבלת אזרחות בולגרית. רישום נציגויות וחברות זרות ע"פ החוקים המשפטיים בלשכת המסחר הבולגרית. רישום של חברות העוסקות בבנייה במרשם לאגודת הבנאים המרכזית ולשכת הבנאים הלאומית.