Проекти

 
Books
 
  • Консултанти по приватизацията на “Захар-Био” АД.
  • Консултанти по приватизацията на “ИРИС” АД.
  • Консултанти по приватизацията на “Найден Киров” АД.
  • Консултанти по due diligence на “Ромпетрол България” АД.